image

Address:


Dr. Pankaj Mehta's Dental Care Centre
A-104, Om Rachana CHS,
Next to Apna Bazar,
Above Hotel Kshirsagar,
Sector 17, Vashi,
Navi Mumbai - 400 703.

Telephone:


+91 22 2789 9929
+91 22 2789 9930
+91 77100 34376

E-mail:

drpankajmehtadental@yahoo.com